završni rad
Ispitivanje oksidacijskih svojstava kompleksa bakra sa Schiffovom bazom upotrebom diferencijalne pulsne voltametrije

Vedrana Sesar (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za kemiju
Zavod za opću, anorgansku i fizikalnu kemiju i metodiku kemije