završni rad
Vatroslav Horvat – prvi doktor kemije na sveučilištu u Zagrebu

Natalija Lutz (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za kemiju