završni rad
Potenciometrijska karakterizacija interakcije amiloze i oktadecil – trimetil amonijevog bromida

Doroteja Pavić (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za kemiju