završni rad
Dijagnostička uloga glikoziliranog hemoglobina - HbA1c

Marta Košćak (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za kemiju
Zavod za analitičku, organsku i primijenjenu kemiju