završni rad
Sinteza kvaternih amonijevih soli piperidina s potencijalnim antibaktericidnim djelovanjem

Mihovil Faletar (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za kemiju
Zavod za analitičku, organsku i primijenjenu kemiju