Znanstveni rad - Prethodno/kratko priopćenje
OTPORNOST NA KOLOTRAŽENJE SUSTAVA HIDROIZOLACIJA : ASFALTNI KOLNIK NA MOSTOVIMA

Šimun, Miroslav; Rukavina, Tatjana; Dimter, Sanja (2013)