Znanstveni rad - Prethodno/kratko priopćenje
MODELIRANJE STVARNOG PROMETNOG OPTEREĆENJA CESTOVNIH MOSTOVA

Markulak, Damir; Androić, Boris (2003)