Znanstveni rad - Pregledni rad
UPOTREBA RECIKLIRANE OPEKE KAO AGREGATA ZA BETON

Kesegić, Ivana; Bjegović, Dubravka; Netinger, Ivanka (2009)