Znanstveni rad - Prethodno/kratko priopćenje
ODREĐIVANJE MODULA ELASTIČNOSTI STAKLOPLASTIKE

Štefić, Tihomir; Jurić, Aleksandar; Marović, Pavao (2011)