Stručni rad - Stručni rad
KOEFICIJENTI KORISNE PLOŠTINE ODREĐENI PREMA VRIJEDNOSTI IZGRADNJE KVADRATNOG METRA STANA

Štefić, Tihomir; Jurić, Aleksandar; Ambruš, Denis (2009)