disertacija
MODELI OCJENE OJAČANJA ARMIRANOBETONSKIH OKVIRA DODAVANJEM ISPUNA PRI POTRESNOM DJELOVANJU

Marin Grubišić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek