Znanstveni rad - Pregledni rad
PRIMJENA UČENJA NA PROBLEMIMA U VISOKOM OBRAZOVANJU : STUDENTSKE RADIONICE NA GRAĐEVINSKOM FAKULTETU U OSIJEKU

Lončar-Vicković, Sanja; Dolaček-Alduk, Zlata; Stober, Dina (2008)