Znanstveni rad - Prethodno/kratko priopćenje
UTVRĐIVANJE LOKACIJE OŠTEĆENJA NA KONSTRUKCIJI DINAMIČKIM MJERENJEM

Krstić, Hrvoje; Sigmund, Vladimir (2008)