Znanstveni rad - Prethodno/kratko priopćenje
EKSPERIMENTALNA ANALIZA NOSIVOSTI POLIMERA DOBIVENOG IZ RECIKLIRANOG MATERIJALA

Jurić, Aleksandar; Štefić, Tihomir; Arbanas, Zlatko (2011)