Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
USPOREDBA OSNOVNIH PERIODA MODELA ZGRADA S ARMIRANOBETONSKIM ZIDOVIMA S EMPIRIJSKIM IZRAZIMA

Hadzima-Nyarko, Marijana; Morić, Dragan; Draganić, Hrvoje; Štefić, Tihomir (2015)