Znanstveni rad - Pregledni rad
USPOREDBA PERIODA VIBRACIJA AB OKVIRNIH KONSTRUKCIJA S EMPIRIJSKIM IZRAZIMA DANIM U EURONORMI 8

Draganić, Hrvoje; Hadzima-Nyarko, Marijana; Morić, Dragan (2010)