Znanstveni rad - Pregledni rad
PRORAČUN PROTUPOŽARNE OTPORNOSTI DRVENIH KONSTRUKCIJA PREMA EURONORMI

Barić, Ivana; Štefić, Tihomir; Takač, Stjepan (2011)