Znanstveni rad - Pregledni rad
OJAČANJE POVIJESNIH GRAĐEVINA KOMPOZITNIM POLIMERIMA

Španić, Martina; Hadzima-Nyarko, Marijana; Morić, Dragan (2012)