Znanstveni rad - Pregledni rad
OBRANA GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA OD POTRESA POSTUPKOM IZOLACIJE : BUDUĆNOST ILI UTOPIJA

Mitrović, Senka; Meštrović, Darko; Morić, Dragan (2010)