Znanstveni rad - Pregledni rad
UTJECAJ EKSCENTRICITETA NA UNUTARNJE SILE U REŠETCI

Junušić, Sanja; Anić, Nikola; Jurić, Aleksandar (2010)