specijalistički diplomski stručni
IZVEDBA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA

Danijel Jurković (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Zavod za organizaciju, tehnologiju i menadžment
Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja