specijalistički diplomski stručni
PLAN UREĐENJA GRADILIŠTA - VERTIKALNI TRANSPORT NA GRADILIŠTU

Davor Lovrić-Jovanović (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Zavod za organizaciju, tehnologiju i menadžment
Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja