disertacija
PRONOS NITRATA U UVJETIMA AUTOMORFNIH I HIDROMORFNIH TALA NA PRIMJERU SLIVA RIJEKE VUKE

Tamara Dadić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek