specijalistički diplomski stručni
IZRADA PLANA ARMATURE OKVIRNE AB GRAĐEVINE S 4 KATA

Josip Štefec (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Zavod za materijale i konstrukcije
Katedra za betonske konstrukcije