specijalistički diplomski stručni
IZVEDBA IDEJNOG RJEŠENJA PJEŠAČKOG MOSTA PREKO RIJEKE VUKE U VUKOVARU

Luka Buljan (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet Osijek
Zavod za materijale i konstrukcije
Katedra za betonske konstrukcije