specijalistički diplomski stručni
PARAMETRI SIGURNOSTI PROMETA NA PRIMARNOJ URBANOJ MREŽI

Tomislav Šuker (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Zavod za geotehniku, prometnice i geodeziju
Katedra za prometnice i geodeziju