specijalistički diplomski stručni
UZROCI PREKORAČENJA PLANIRANIH ROKOVA I TROŠKOVA GRAĐEVINSKIH PROJEKATA

Ivo Jurkić (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Zavod za organizaciju, tehnologiju i menadžment
Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja