specijalistički diplomski stručni
GEOTEHNIČKI ASPEKTI ODLAGALIŠTA OTPADA-ZATVARANJE ODLAGALIŠTA I IZVEDBA ZAVRŠNOG POKROVNOG SUSTAVA

Nevena Salopek (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Zavod za geotehniku, prometnice i geodeziju
Katedra za geotehniku