specijalistički diplomski stručni
TVORNIČKA KONTROLA KVALITETE GRAĐEVINSKIH PROIZVODA

Hrvoje Paić (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Zavod za organizaciju, tehnologiju i menadžment
Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja