diplomski rad
Upravljanje znanjem u Sveučilišnoj knjižnici u Pečuhu i u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici u Osijeku

Ana Pervan (2012)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet