završni specijalistički
Ponašanje potrošača i donošenje odluke o kupnji usluga turističkih agencija

Vedrana Zec (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku