završni rad
Analiza proračuna grada Đakova za 2010., 2013., 2016. godinu

Dario Barišić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za financije i računovodstvo