završni specijalistički
Fleksigurnost i utjecaj politika zapošljavanja na tržište rada u Republici Hrvatskoj

Lucija Mjeda (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za ekonom. i managem. gosp. subjekata