završni specijalistički
Percepcija privatnih marki prehrambenih proizvoda kod visokoobrazovane populacije s područja grada Zagreba

Ivana Žumbar Dobrota (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za marketing