završni specijalistički
Povezanost sadržajnog i osobnog konflikta sa zadovoljstvom članova grupe u radnom okruženju

Ivana Vuković (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku