disertacija
Marketing hrvatskoga dugometražnog igranog filma

Ivan Maloča (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku