disertacija
Ponašanje potrošača u visokom obrazovanju – izbor obrazovne institucije na globaliziranom tržištu

Boris Marjanović (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku