disertacija
Uloga menadžmenta u organizaciji zdravstvene i socijalne službe

Klara Šćuka (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku