disertacija
Pozicija strukovnog obrazovanja na tržištu rada Europske unije

Mira Majstorović (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku