završni specijalistički
Marketinški pristup razvoju kulturnog turizma u gradu Zaprešiću

Barbara Franić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku