završni specijalistički
Polazište i priprema kreiranja konkurentnog grada kao brenda

Tanja Dijan (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku