diplomski rad
Analiza utjecaja poreza na dodanu vrijednost na razvitak gospodarstva

Ivana Perić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za financije i računovodstvo