Paginacija

Optimiziranje procesa stvaranja i raspolaganja znanjem kao uvjet ekonomskog razvoja
Optimiziranje procesa stvaranja i raspolaganja znanjem kao uvjet ekonomskog razvoja
Jadranka Stantić
U suvremenim uvjetima poslovanja interakcija znanja i gospodarskog razvoja ključni je uvjet koji razlikuje razvijene, inovativne i bogate države i regije od manje razvijenih država i regija. Uspješna budućnost gospodarstva veže se za pojmove društva znanja i gospodarstva temeljenog na znanju. Znanje se stvara u znanstvenoj zajednici, dok konkurentnost gospodarstva ovisi o primjeni znanja. U cilju valorizacije znanstvenog istraživanja na tržišu i komercijalizacije znanstvenog...
Pamćenje grada i dokument u digitalno doba: baštinska građa Župe sv. Mihaela arkanđela u Osijeku
Pamćenje grada i dokument u digitalno doba: baštinska građa Župe sv. Mihaela arkanđela u Osijeku
Hrvoje Mesić
Kulturno pamćenje u trenutcima ugroze čovjekove i/ili civilizacijske opstojnosti može sačuvati osobni ili kolektivni identitet. Grad, urbani prostor identiteta pojedinca ili skupine, prepoznat je svojim sjećanjem. Kolektivno iskustvo urbanog prostora upisuje svoj identitet u arhivsku građu. Disertacijom će se istražiti i utvrditi da je arhiv Župe sv. Mihaela arkanđela u Osijeku institucija kolektivnog pamćenja, a njezina građa bit će označena baštinskom jer ovjerava istinitost...
Percepcija Europske unije u Republici Hrvatskoj tijekom prve godine članstva (srpanj 2013. – srpanj 2014.)
Percepcija Europske unije u Republici Hrvatskoj tijekom prve godine članstva (srpanj 2013. – srpanj 2014.)
Dejan Gluvačević
Pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji ostvaren je jedan od najvažnijih ciljeva hrvatske vanjske politike od njezine samostalnosti. Članstvo u Uniju jednim dijelom mijenja dosadašnji način funkcioniranja Hrvatske, što ujedno utječe i na život njezinih građana zbog čimbenika kao što su otvaranje granica, jedinstveno tržište itd. Takvo što u konačnici rezultira da građani stvaraju određeni stav prema Uniji na temelju starijih i novijih iskustava o Uniji, a na stav svakako...
Pogled na digitalnu humanistiku: o fenomenu i postupku vizualizacije podataka iz kulture
Pogled na digitalnu humanistiku: o fenomenu i postupku vizualizacije podataka iz kulture
Luka Alebić
Doktorski rad bavi se mogućnostima vizualizacije kulturnih podataka, a s ciljem stvaranja ekspresivnih i prilagođenih formi proizvodnji znanja u kontekstu recentne ideje digitalne humanistike. Presner i Schnapp (2009) tvrde kako tiskani mediji više nisu jedini, izvorni ili normativni mediji u kojima nastaje znanje; tekst je stopljen u nove multimedijalne konfiguracije. Nove forme organiziranja znanja prepoznaju se u nazivima interaktivnih internetskih stranica, infografika, platformi...
Povjerenje u medije i krizno komuniciranje: lokalni radio u izvanrednoj situaciji
Povjerenje u medije i krizno komuniciranje: lokalni radio u izvanrednoj situaciji
Zdravko Kedžo
Usprkos niskim razinama povjerenja koje građani Hrvatske iskazuju prema medijima i medijskim sadržajima, evidentan je relativno visok stupanj povjerenja prema lokalnom radiju. Ono je relativno postojano i ne bilježi značajniji pad i u okolnostima znatnog porasta korištenja interneta kao primarnog izvora informiranja. To distingvira lokalni radio od svih drugih medija masovnog komuniciranja i ukazuje na potrebu posebnog istraživanja tog fenomena. Pitanje povjerenja u medije...
Pravnopolitički mehanizmi za sprječavanje sukoba i postizanje mira na prostoru bivše Jugoslavije od 1990. – 1995.
Pravnopolitički mehanizmi za sprječavanje sukoba i postizanje mira na prostoru bivše Jugoslavije od 1990. – 1995.
Tomislav Dagen
Tema disertacije je analiza djelovanja putem pravnopolitičkih mehanizama međunarodne zajednice, a prvenstveno misleći Europske ekonomske zajednice (kasnije Europske unije) na sprječavanje sukoba i postizanje mira na prostoru bivše Jugoslavije u vremenu od 1990. g., tj. od trenutaka prvih znakova početaka krize, pa sve do kraja oružanih sukoba/ratova 1995. g. i potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma. Upravo vrijeme prvih znakova krize i početaka prvih oružanih sukoba na prostoru...
Primjena reaktivnih strategija u kriznom komuniciranju hrvatskih tvrtki
Primjena reaktivnih strategija u kriznom komuniciranju hrvatskih tvrtki
Damir Jugo
Ovaj doktorski rad analizira krizno komuniciranje, jedno od najkompleksnijih segmenata odnosa s javnošću, koji podrazumijeva komunikaciju organizacije tijekom krize čiji je glavni cilj sprječavanje i neutraliziranje reputacijske i štete za poslovanje koje ona može uzrokovati. Rad propituje cjelokupni ciklus kriznog komunikacijskog upravljanja kroz analizu pretkrizne, krizne i postkrizne komunikacije te posebno analizira mogućnosti reaktivnih strategija komuniciranja i načina na koji...
Radne migracije državljana trećih država u EU: pravni okvir, problemi i perspektive
Radne migracije državljana trećih država u EU: pravni okvir, problemi i perspektive
Helga Špadina
Doktorski rad analizira pravnu stečevinu EU u području radnih prava koja ostvaruju državljani trećih država na teritoriju Unije. Rad iznosi osnovne odrednice mogućih perspektiva razvoja zajedničkog migracijskog zakonodavstva Unije i najvažnija pravna pitanja koja bi trebala biti obuhvaćena novim mjerama zajedničke migracijske politike. Rad obuhvaća i analizu radnopravnih pitanja relevantnih za radnike migrante koji su posebno izloženi mogućnostima radnog iskorištavanja, kao...
SEMANTIKA PRIVATNOG –OBITELJSKA RUKOPISNA ZBIRKA RECEPATA IZ 19./20. STOLJEĆA
SEMANTIKA PRIVATNOG –OBITELJSKA RUKOPISNA ZBIRKA RECEPATA IZ 19./20. STOLJEĆA
Darija Kuharić
Privatne zbirke rukom pisanih recepata vrlo su rijetke i dragocjene, a određivanje njihovog podrijetla predstavlja zanimljiv izazov. Ipak, čitaju li se zajedno s ostalim dokumentima i materijalima umetnutim između stranica, mogu se percipirati sadržaji zbirke u smislu prostora i vremena. Obiteljska privatna zbirka rukom pisanih recepata bogata je umetcima koji nisu isključivo recepti. Dodatni biografski materijal pomaže u razumijevanju tragova utkanih u povijest slavonske obitelji...
STRATEŠKE AKTIVNOSTI U BRENDIRANJU KULTURNOG IDENTITETA GRADA
STRATEŠKE AKTIVNOSTI U BRENDIRANJU KULTURNOG IDENTITETA GRADA
Blanka Gigić Karl
U doktorskoj disertaciji istražuje se proces strateškog upravljanja u kulturi, s posebnim naglaskom na Grad Osijek i Grad Rijeku. Pri tome je glavni cilj bio analizirati ulogu i značaj strateških aktivnosti u funkciji brendiranja kulturnog identiteta grada. U svrhu realizacije tako definiranog cilja, teorijski okvir disertacije polazi od odrednica kulture, prije svega kroz elaboriranje značaja kulturne politike. Kako bi se analizirao pojam kulturnog identiteta grada, disertacijom se...
Suvremeni izazovi društveno odgovornog poslovanja u Republici Hrvatskoj
Suvremeni izazovi društveno odgovornog poslovanja u Republici Hrvatskoj
Vesna Vučemilović
Doktorska disertacija je usmjerena na istraživanje društveno odgovornog poslovanja i njegovih suvremenih odrednica. Pojam i praksa društveno odgovornog poslovanja odnosi se na cjelokupni raspon djelovanja i na sve odnose koje pri tom gospodarski subjekt uspostavlja interno i eksterno sa širom i užom društvenom zajednicom. Pozitivno i pro aktivno djelovanje gospodarskih subjekata iznad razina koje se propisuju zakonom je postalo ustaljena praksa u razvijenom svijetu, prvenstveno zbog...
Transmedijalne i kulturalno-identitetske strategije filmskih reprezentacija
Transmedijalne i kulturalno-identitetske strategije filmskih reprezentacija
Sunčana Tuksar
Tema ove disertacije je transmedijalna (semiotička i naratološka) analiza kulturalno- identitetskih strategija filmskih reprezentacija. Filmski diskurs pritom se shvaća kao simboličko-materijalna praksa koja je nagovještaj kulture i simptom društva. Disertacija nastoji obuhvatiti analizu metajezika koji pokreću sustavi označavanja odabranih filmova: Noć na zemlji (Night on Earth, 1991) Jima Jarmuscha, Klub sretnih žena (The Joy Luck Club, 1993) Waynea Wanga, Izgubljeni u...

Paginacija