disertacija
Pravnopolitički mehanizmi za sprječavanje sukoba i postizanje mira na prostoru bivše Jugoslavije od 1990. – 1995.

Tomislav Dagen (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Doktorska škola