disertacija
Percepcija Europske unije u Republici Hrvatskoj tijekom prve godine članstva (srpanj 2013. – srpanj 2014.)

Dejan Gluvačević (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Doktorska škola