disertacija
Povjerenje u medije i krizno komuniciranje: lokalni radio u izvanrednoj situaciji

Zdravko Kedžo (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Doktorska škola