disertacija
Pogled na digitalnu humanistiku: o fenomenu i postupku vizualizacije podataka iz kulture

Luka Alebić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Doktorska škola