disertacija
Utjecaj samovrednovanja kvalitete rada školskog knjižničara na vrednovanje knjižničarske profesije

Korina Udina (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Doktorska škola