disertacija
Optimiziranje procesa stvaranja i raspolaganja znanjem kao uvjet ekonomskog razvoja

Jadranka Stantić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Doktorska škola