disertacija
Izlazna mobilnost profesionalnih nogometaša Republike Hrvatske u članicama Europske unije-ekonomska i pravna dimenzija

Ivan Zeko-Pivač (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Doktorska škola